Jacob Blomberg
Född:    1831
Avliden: 1886
Riseberga kyrkogård Kvarter III : 34
Klippan kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Riseberga-Färingtofta församling
Övriga personer (1)
Sophie Blomberg Streijffert
Född 1837 avliden 1914
Huvudinskription

Landtbrukaren
Jacob Blomberg
* 18/1 1831    28/10 1886
Sophie Blomberg
f. Streijffert
* 28/5 1837   18/1 1914

2023-05-26 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och Folklivsforskare

Gravsten id #536919