Johan Adolf Landén
Född:    1848
Avliden: 1932
Riseberga kyrkogård Kvarter III : 33
Klippan kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Riseberga-Färingtofta församling
Övriga personer (2)
Sofia Lovisa Landén
Född 1841 avliden 1924
Anna Landén
Född 1876 avliden 1941
Huvudinskription

 J. A. LANDÉNs
FAMILJEGRAV


J. A. Landén 1848 - 1932
Barnmorskan
Sofia Lov. Landén 1841 - 1924


------


Dottern ANNA
1876 - 1941

2023-05-26 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och Folklivsforskare

Gravsten id #536916