Emma Henriksson
Född:    1858
Avliden: 1925
Riseberga kyrkogård Kvarter III : 22
Klippan kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Riseberga-Färingtofta församling
Övriga personer (1)
Karl Rosdahl
Född 1891 avliden 1976
Huvudinskription

EMMA HENRIKSSON
LJUNGBY
* 15/8 1858    17/7 1925
KARL ROSENDAHL
* 22/3 1891    16/4 1976

2023-05-26 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och Folklivsforskare

Gravsten id #536896