H. Andersson
Född:    -
Avliden: -
Riseberga kyrkogård Kvarter III : 20
Klippan kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Riseberga-Färingtofta församling
Övriga personer (2)
John Andersson
Född 1904 avliden 1985
Anna Andersson
Född 1900 avliden 1996
Huvudinskription

 Byggmästare
H. Andersson
Familjegrav


------


 BYGGMÄSTARE
JOHN ANDERSSON
* 13. 6. 1904     11. 3. 1985
HANS HUSTRU ANNA
* 12. 5. 1900    4. 7. 1996

2023-05-26 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och Folklivsforskare

Gravsten id #536895