Inge Zetterberg
Född:    1925
Avliden: 2018
Riseberga kyrkogård Kvarter III : 19
Klippan kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Riseberga-Färingtofta församling
Övriga personer (1)
Inga Zetterberg
Född 1925 avliden 1978
Huvudinskription

Inge Zetterberg
10.6. 1925   21.1. 2018
Inga Zetterberg
* 25.11. 1925   4.4. 1978
Ljungbyhed

2023-05-26 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och Folklivsforskare

Gravsten id #536894