Botilda Karlsson
Född:    1840
Avliden: 1926
Riseberga kyrkogård Kvarter III : 15
Klippan kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Riseberga-Färingtofta församling
Övriga personer (3)
Annette
Född 1865 avliden 1949
Sigrid
Född 1876 avliden 1941
Tage Olofsson
Född 1893 avliden 1955
Huvudinskription

BOTILDA KARLSSON
SLÄTTÅKRA
* 19/12 1840    20/12 1926
ANNETTE
* 29/3 1865    14/2 1949
SIGRID
* 9/7 1876    23/2 1941


------


Tage
Olofsson
* 1893    1955

2023-05-26 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och Folklivsforskare

Gravsten id #536891