C.A Mattsson
Född:    -
Avliden: -
Riseberga kyrkogård Kvarter III : 12
Klippan kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Riseberga-Färingtofta församling
Huvudinskription

C. A. Mattssons
Familjegrav

Noteringar

Familjegrav

2023-05-26 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och Folklivsforskare

Gravsten id #536889