Sven Bengtsson
Född:    1856
Avliden: 1926
Riseberga kyrkogård Kvarter III : 10
Klippan kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Riseberga-Färingtofta församling
Övriga personer (1)
Amanda Bengtsson
Född 1865 avliden 1953
Huvudinskription

LANTBRUKAREN
SVEN BENGTSSON
* 8/10 1856   22/11 1926
HUSTRUN AMANDA
* 10/5 1865   7/3 1953

2023-05-26 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och Folklivsforskare

Gravsten id #536887