Gustaf Vilhelm Sund
Född:    1887-02-24
Avliden: 1980-09-04
Hovdestalunds kyrkogård Kv. 02 35:011
Västerås kommun, Västmanlands län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Övriga personer (5)
Ottilia Karolina Sund
Född 1884-08-13 avliden 1967-10-20
Johan Adolf Eriksson
Född 1865-10-31 avliden 1934-11-22
Löf
Född 1948-10-27 avliden 1948-10-29
Ivar Artur Löf
Född 1914-07-02 avliden 1986-06-14
Siri Viola Elisabet Löf
Född 1913-12-07 avliden 2016-03-23
Huvudinskription

ABF-INSTRUKTÖREN
GUSTAF SUNDs
FAMILJEGRAV
  1887  GUSTAF   1980
  1884  OTTILIA   1967


J. A. ERIKSSON
  31/10 1865     22/11 1934

Ulla Göthe 2023-03-19

Gravsten id #529733