Sven Granstedt
Född:    1864
Avliden: 1921
Kvidinge kyrkogård 1 E: 113-114
Åstorp kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Kvidinge församling
Övriga personer (5)
Emelie Granstedt
Född 1869 avliden 1955
Stina Granstedt
Född 1909 avliden 1929
Sven Granstedt
Född 1910 avliden 1933
Gunnar Granstedt
Född 1915 avliden 1933
Joel Granstedt
Född 1898 avliden 1980
Huvudinskription

STATIONSKARL
SVEN GRANSTEDT
* 22/6 1864    4/12 1921
HANS MAKA EMELIE
* 20/12 1869    2/12 1955
STINA
* 12/4 1909    26/3 1929
SVEN
* 12/11 1910    22/8 1933
GUNNAR
* 16/2 1915    3/4 1933
* 18/12 1898  JOEL   16/1 1980

2023-03-19 Registrerare Barbro Andréll, inventerare Åsbo Släktforskare 2022/Barbro Andréll

Gravsten id #529732