Sigrid Kristina Viktoria Jansson
Född:    1913-07-07
Avliden: 2001-10-11
Hovdestalunds kyrkogård Kv. 02 35:009
Västerås kommun, Västmanlands län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Övriga personer (2)
Conrad Isidor Jansson
Född 1912-06-28 avliden 2002-02-16
Bruno Edvin Valentin Jansson
Född 1944-08-02 avliden 2004-08
Huvudinskription

SIGRID JANSSON
1913 - 2001
CONRAD JANSSON
1912 - 2002
BRUNO JANSSON
1944 - 2004

Ulla Göthe 2023-03-19

Gravsten id #529730