Carl August Groth
Född:    1869-07-27
Avliden: 1935-01-07
Hovdestalunds kyrkogård Kv. 02 35:004
Västerås kommun, Västmanlands län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Övriga personer (6)
Karl Einar Groth
Född 1896-09-25 avliden 1941-05-14
Kristina Matilda Groth
Född 1871-05-01 avliden 1941-05-31
Kristina Matilda Groth
Född 1906-02-09 avliden 1977-08-30
Margit Matilda Lundgren
Född 1907-08-21 avliden 1980-06-29
Erik Harald Lundgren
Född 1903-10-16 avliden 1990-03-31
Kerstin Margareta Groth
Född 1941-07-12 avliden 2011-06-30
Huvudinskription

C. A. GROTHS FAMILJEGRAV

Ulla Göthe 2023-03-19

Gravsten id #529725