Klara Brandel
Född:    1934-10-06
Avliden: 2015-01-29
Hovdestalunds kyrkogård Kv. 02 35:003
Västerås kommun, Västmanlands län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Övriga personer (1)
Frans Carl Brandel
Född 1936-03-17 avliden 2020-12-05
Huvudinskription

Klara           Frans
Brandel        Brandel
  6.10 1934       17.3 1936
  29.1 2015     5.12 2020

Ulla Göthe 2023-03-19

Gravsten id #529722