Chr. Bengtsson
Född:    1826
Avliden: 1904
Kvidinge kyrkogård 1 E: 96-101
Åstorp kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Kvidinge församling
Övriga personer (4)
Johanna Nilsson
Född 1823 avliden 1909
Kristina
Född 1856 avliden 1903
N.P. Kristiansson
Född 1862 avliden 1928
Emma Maria Persson
Född 1893 avliden 1948
Huvudinskription

LANDTBRUKAREN
CHR. BENGTSSON
TRANARP
* 6/5 1826,    21/11 1904.
HUSTRUN
JOHANNA NILSSON
* 19/9 1923,    10/5 1909.
DOTTER KRISTINA
* 26/7 1856,    2/6 1903


------


LANTBRUKAREN
N.P. KRISTIANSSON
TRANARP
* 7/3 1862,    1/8 1928
EMMA MARIA
PERSSON
* 27/11 1893,    2/5 1948

2023-03-19 Registrerare Barbro Andréll, inventerare Åsbo Släktforskare 2022/Barbro Andréll

Gravsten id #529720