Mattias Axelsson
Född:    1890
Avliden: 1969
Kärna kyrkogård Övre kyrkogården Nr 745-746
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Övriga personer (1)
Anna Axelsson
Född 1898 avliden 1991
Huvudinskription

MATTIAS AXELSSON
  1890    1969


MAKAN ANNA
  1898    1991

Maria Lindstrand 2023-03-18

Gravsten id #529712