Erik Strand
Född:    1889
Avliden: 1968
Kärna kyrkogård Övre kyrkogården nr 739-740
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Övriga personer (1)
Karin Strand
Född 1912 avliden 2003
Huvudinskription

ERIK STRAND
  1889    1968


MAKAN KARIN
  1912    2003

Maria Lindstrand 2023-03-18

Gravsten id #529711