Helmer Holm
Född:    1914
Avliden: 1992
Kärna kyrkogård Övre kyrkogården Nr 735-736
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Övriga personer (1)
Enes Holm
Född 1919 avliden 1966
Huvudinskription

HELMER HOLMS
FAMILJEGRAV
HELMER           ENES
 1914-1992      1919-1966    

Maria Lindstrand 2023-03-18

Gravsten id #529710