Arne Ahl
Född:    1924
Avliden: 1995
Kärna kyrkogård Övre kyrkogården nr 733-734
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Huvudinskription

ARNE AHL
  1924    1995

Noteringar

Samma gravnr som #529707

Maria Lindstrand 2023-03-18

Gravsten id #529708