Knut Öjersson
Född:    -
Avliden: -
Kärna kyrkogård Övre kyrkogården nr 731
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Huvudinskription

SMIDESMÄSTARE
KNUT ÖJERSSON
FAMILJEGRAV

Maria Lindstrand 2023-03-18

Gravsten id #529706