Carl Samuelsson
Född:    1884
Avliden: 1973
Kärna kyrkogård Övre kyrkogården nr 730
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Övriga personer (1)
Nellie Samuelsson
Född 1888 avliden 1979
Huvudinskription

LANTBRUKAREN
CARL SAMUELSSON
  1884    1973


MAKAN NELLIE
  1888    1979

Maria Lindstrand 2023-03-18

Gravsten id #529705