Sixten Karlsson
Född:    1927-08-02
Avliden: 2020-11-24
Kärna kyrkogård Övre kyrkogården nr 729
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Huvudinskription

Älskade
Sixten Karlsson
  2/8 1927    24/11 2020

Maria Lindstrand 2023-03-18

Gravsten id #529704