Karl-Gustav Johansson
Född:    1922
Avliden: 1974
Kärna kyrkogård Övre kyrkogården nr 728
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Huvudinskription

KARL-GUSTAV
JOHANSSON
  1922
  1974

Noteringar

Samma gravnr som #529702

Maria Lindstrand 2023-03-18

Gravsten id #529703