Heimer Karlsson
Född:    1900
Avliden: 1966
Kärna kyrkogård Övre kyrkogården nr 727
Linköping kommun, Östergötlands län
Karta
Förvaltning: Kärna församling
Övriga personer (1)
Elvina Karlsson
Född 1901 avliden 1983
Huvudinskription

HEIMER KARLSSON
  1900    1966


MAKAN ELVINA
  1901    1983

Maria Lindstrand 2023-03-18

Gravsten id #529701