Bengt Bengtsson
Född:    1834-10-11
Avliden: 1904-03-20
Farstorps nya kyrkogård FN M 14,15
Hässleholm kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Bjärnums pastorat
Övriga personer (1)
Anna Bengtsson Gunnarsson
Född 1845-09-08 avliden: 1918-07-15
Huvudinskription

LANTBRUKAREN 


BENGT BENGTSSON


TROEDSTORP


1834 --- 1904


HUSTRUN


ANNA BENGTSSON


1845 --- 1918

Lena Fransson 2023-03-18

Gravsten id #529692