Karin Håkansson Andersdotter
Född:    1829-02
Avliden: 1906-07-16
Dänningelanda kyrkogård
Växjö kommun, Kronobergs län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Växjö
Noteringar

Änka 18720513. Sparad sten. Foto 20130823

Tage Karlsson 2023-01-25

Gravsten id #527182