K M Pettersson
Född:    1853-10-05
Avliden: 1936-01-24
Dänningelanda kyrkogård
Växjö kommun, Kronobergs län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Växjö
Övriga personer (1)
Ingrid Maria Pettersson
Född 1855-05-25 avliden 1930-07-13
Noteringar

Sparad sten. Foto 20130823

Tage Karlsson 2023-01-25

Gravsten id #527181