Sven Johan Andersson
Född:    1841-02-13
Avliden: 1926-02-17
Dänningelanda kyrkogård
Växjö kommun, Kronobergs län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Växjö
Övriga personer (1)
Ingrid Kajsa Andersson Svensdotter
Född 1843-06-25 avliden 1922-07-02
Noteringar

Sparad sten. Foto 20130823

Tage Karlsson 2023-01-25

Gravsten id #527179