Stig Ivar Bäckman
Född:    1932-04-08
Avliden: 2021-12-20
Stigtomta kyrkogård
Nyköping kommun, Södermanlands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Stigtomta-Vrena församling
Barbro Stålheim 2023-01-25

Gravsten id #527175