Claes-Eric Johan Johansson
Född:    1938-08-30
Avliden: 2020-04-08
Stigtomta kyrkogård
Nyköping kommun, Södermanlands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Stigtomta-Vrena församling
Barbro Stålheim 2023-01-25

Gravsten id #527174