Elvy Birgitta Larsson Isefält
Född:    1945-12-07
Avliden: 2020-03-26
Stigtomta kyrkogård
Nyköping kommun, Södermanlands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Stigtomta-Vrena församling
Barbro Stålheim 2023-01-25

Gravsten id #527171