Gustaf H Johansson
Född:    -
Avliden: -
Dänningelanda kyrkogård
Växjö kommun, Kronobergs län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Växjö
Noteringar

Sparad sten. Foto 20130823

Tage Karlsson 2023-01-25

Gravsten id #527169