J Pettersson
Född:    1842
Avliden: 1907
Dänningelanda kyrkogård
Växjö kommun, Kronobergs län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Växjö
Övriga personer (2)
Kristina Pettersson
Född 1841 avliden 1920
Emma Johansson
Född 1879 avliden 1947
Noteringar

Sparad sten. Foto 20130823

Tage Karlsson 2023-01-25

Gravsten id #527165