Anders Kristoffersson
Född:    1836-12-10
Avliden: 1913-03-31
Dänningelanda kyrkogård
Växjö kommun, Kronobergs län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Växjö
Övriga personer (1)
Ingrid Maria Kristoffersson
Född 1840-08-26 avliden 1911-02-13
Tage Karlsson 2023-01-25

Gravsten id #527164