Lena Svensdotter
Född:    1834-10-10
Avliden: 1895-11-23
Dänningelanda kyrkogård
Växjö kommun, Kronobergs län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Växjö
Noteringar

Liggande sparad sten. Foto 20130823

Tage Karlsson 2023-01-25

Gravsten id #527163