Gustaf Vilhelm Bertil Hjelmroth
Född:    1915-12-25
Avliden: 1999-11-27
Landvetters kyrkogård Sydväst om kyrkan:1217
Härryda kommun, Västra Götalands län
Karta
Förvaltning: Landvetter och Härryda församlingar
Övriga personer (1)
Svea Borghild Marianne Hjelmroth
Född 1923-06-03 avliden 2009-12-19
Noteringar

Kompletterande personuppgifter är hämtade från Gravar.se och Sveriges Dödbok.

Shirley Fridlund 2023-01-24

Gravsten id #527117