Henrik Hensenius
Född:    1923-04-08
Avliden: 1998-04-23
Landvetters kyrkogård Sydväst om kyrkan:1214
Härryda kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Landvetter och Härryda församlingar
Övriga personer (1)
Jenny Birgitta Hensenius
Född 1919-05-06 avliden 2000-10-17
Noteringar

Kompletterande personuppgifter är hämtade från Gravar.se

Shirley Fridlund 2023-01-24

Gravsten id #527115