Stig Vilhelm Johansson
Född:    1936-08-03
Avliden: 1997-12-08
Landvetters kyrkogård Sydväst om kyrkan:1213
Härryda kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Landvetter och Härryda församlingar
Noteringar

Kompletterande personuppgifter är hämtade från Gravar.se

Shirley Fridlund 2023-01-24

Gravsten id #527114