Elsa Anna Ottilia Johansson
Född:    1908-10-02
Avliden: 1957-04-07
Gräsgårds kyrkogård Kv GN:73B,74A
Mörbylånga kommun, Kalmar län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan på Södra Öland
Övriga personer (1)
John Arne Hilding Johansson
Född 1940-10-14 avliden 1961-04-24
Huvudinskription

ELSA JOHANSSON


  1908      1957


SONEN ARNE


  1940      1961

Lena Ekström 2023-01-24

Gravsten id #527107