Gustaf Vilhelm Augustsson
Född:    1879-10-30
Avliden: 1963-10-28
Gräsgårds kyrkogård Kv GN:69A,69B,70A,70B
Mörbylånga kommun, Kalmar län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan på Södra Öland
Övriga personer (3)
Axel Gustaf Valdemar Augustsson
Född 1916-03-24 avliden 1944-05-07
Anni Eufemia Augustsson
Född 1891-07-26 avliden 1980-09-27
Stina Ingrid Sofia Augustsson
Född 1918-06-18 avliden 1944-07-28
Huvudinskription

G. AUGUSTSSONS


EKETORP


FAMILJEGRAV

Lena Ekström 2023-01-24

Gravsten id #527106