Rut Gulli Ingeborg Karlsson
Född:    1910-02-13
Avliden: 1995-02-22
Gräsgårds kyrkogård Kv GN:56B,57A
Mörbylånga kommun, Kalmar län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan på Södra Öland
Övriga personer (1)
Erik Einar Karlsson
Född 1908-08-24 avliden 2005-12-07
Huvudinskription

GULLI  KARLSSON


  1910      1995


ERIK KARLSSON


  1908      2005

Lena Ekström 2023-01-24

Gravsten id #527105