Ernst Gunnar Andersson
Född:    1902-01-07
Avliden: 1987-01-15
Hovdestalunds kyrkogård Kv. 02 12:043
Västerås kommun, Västmanlands län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Övriga personer (1)
Anna Elvira Andersson
Född 1900-07-09 avliden 1986-04-27
Huvudinskription

VILA I FRID
GUNNAR ANDERSSON
  1902    1987
HUSTRUN ANNA
  1900    1986

Noteringar

Svårläst text.

Ulla Göthe 2023-01-24

Gravsten id #527103