Lydia Heinö Vaher
Född:    1905-01-14
Avliden: 1972-02-19
Skogskyrkogården 40S:48207
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Pierre Nilsson 2022-11-24

Gravsten id #523543