Sven Gösta Wedberg
Född:    1911-11-15
Avliden: 1972-05-09
Skogskyrkogården 40S:48180
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Pierre Nilsson 2022-11-24

Gravsten id #523535