Alvar Karlsson
Född:    1924-12-09
Avliden: 1972-04-28
Skogskyrkogården 40S:48183
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Noteringar

Källa: "Sveriges dödbok"

Pierre Nilsson 2022-11-24

Gravsten id #523532