Karin Maria Nilsson
Född:    1909-01-10
Avliden: 1936-03-26
Sandsborgskyrkogården Kv 7E:1391
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Övriga personer (4)
Anna Adolfina Nilsson Köhker
Född 1885-06-21 avliden 1971-11-21
Edvard Nilsson
Född 1879-12-05 avliden 1956-09-26
Signe Naemi Nilsson Nordholm
Född 1911-08-23 avliden 1961-07-14
Nils Birger Nilsson
Född 1910-02-05 avliden 1983-05-17
Huvudinskription

Vår älskade lilla
Karin
  10.1 1909  26.3 1936
Vår älskade maka och mor
Anna Nilsson
  21.6 1885  21.11 1937
Edvard
  5.12 1879  26.9 1956


Signe Nilsson
  23.8 1911  14.7 1961
Birger Nilsson
  5.2 1910  17.5 1983

Noteringar

Kompletterande personuppgifter är hämtade från DVD-skivan Sveriges Dödbok och DVD-skivan Begravda i Sverige.

William Andersson 2022-11-24

Gravsten id #523499