Per Viklund
Född:    1854-08-25
Avliden: 1898-11-26
Säbrå kyrkogård GK
Härnösand kommun, Västernorrlands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan Härnösand
Övriga personer (1)
Sigrid Kajsa Viklund Höglund
Född 1854-03-31 avliden 1935-03-22
Huvudinskription

H.v


P Wiklund


Finsvik

Noteringar

Gravrätt 1921-08-07 för all framtid

Ulf Holmberg 2022-11-24

Gravsten id #523486