Paul Edvard Fileen
Född:    1749
Avliden: 1829
Adolf Fredriks kyrkogård
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Adolf Fredriks församling
Övriga personer (4)
Maria Samuelina Enander
Född 1819 avliden: 1841
Samuel Enander
Född 1789 avliden: 1843
Maria Elisabeth Enander
Född 1792 avliden: 1881
C E E
Född - avliden: 1890

Blankett: adolffredrik0103.jpg

2011-12-07 Registrerare Kansliet Personal, inventerare Karin Örtenblad-Englund

Gravsten id #4026