Medlemsföreningar

SkSF_logga

www.sgf.m.seSkåneGenealogenBesöksadressSkånes Genealogiska Förbund
c/o Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

Skånes Genealogiska Förbund

Skånes Genealogiska Förbund (SGF) bildades den 25 februari 1937 för att främja och stödja den genealogiska forskningens intressen rörande Skåne samt att vara ett samverkansorgan för skånska släktforskarföreningar. Förbundets uppgift är att bistå medlemsföreningar i deras arbete med övergripande tjänster såsom information, utbildning, rådgivning, samordning, opinionsbildning, m.m; att verka för samordning av släktforskarinsatser av olika slag rörande skånskt källmaterial; att samverka med olika typer av släktforskarintressenter (institutioner, stiftelser, företag, organisationer, förbund och föreningar); samt att förvalta förbundets arkiv, databaser och bibliotek. I förbundet kan endast föreningar vara medlemmar.


Senast uppdaterad: 2017-10-12

Kalendarium

Inga kommande evenemang!