Utveckla dig som kursledare i släktforskning

Idag är många källor till fördjupad kunskap om släkten tillgängliga på nätet. Allt fler släktforskare vill också gå på djupet med sina anor. Det ställer större krav också på kursledarna.

Utbildningen avser huvudsakligen att ge kunskaper och färdigheter i didaktik, det vill säga pedagogiska metoder för släktforskarkurser. Vana kursledare delar med sig av sina erfarenheter av praktiska problem. Fördjupningsmoment med didaktik ingår när det gäller källkritik och källor utanför kyrkoarkivalierna. En orientering i förbundets handböcker och i förbundets verksamhet ingår.

Mål

Hur planerar man en släktforskarkurs för fortsättare och vad behöver man tänka på?

Du ska kunna planera och genomföra en kurs i släktforskning för de som kommit en bit på väg i sin släktforskning. Dessutom får du utbyta erfarenheter med andra kursledare, en värdefull erfarenhet för att utveckla sig som ledare.

Viktiga moment är källor utanför kyrkoarkivalierna samt källkritik och etik.

Målgrupp

Målgruppen för kursen är de som genomgått förbundets kursledarutbildning, steg 1.

Kursen är först och främst tänkt för deltagare från de föreningar som är anslutna till Sveriges Släktforskarförbund, men även andra är välkomna. Deltagarna ska uppfylla förkunskapskraven enligt nedan.

Förkunskaper

För tillträde till utbildningen krävs tidigare erfarenhet av och kunskaper i släktforskning, samt genomgången steg 1-kurs. Huvuddelen av deltagarna rekryteras via föreningarna, dessa ansvarar då för att deltagaren har tillräckliga förkunskaper. I undantagsfall kan även övriga antas till utbildningen, då prövas behörigheten genom ett diagnostiskt prov innan antagning till kursen. Datorkunskap på god nivå krävs för alla deltagare. Vana att använda SVAR och Arkiv Digital förutsätts.

Examination

Strukturerade gruppövningar där man löser bestämda uppgifter ingår i kursen som en del av examinationen. Varje deltagare måste vara beredd att göra en egen presentation inför gruppen och en kort presentation av en gruppuppgift.

 

Allmän information

Plats: Hotell Stinsen, Stortorget 3, 694 31 Hallsberg, telefon 0582-457 50

Kursavgift: 1 930 kronor (inkl moms). Priset inkluderar fika lördag e.m. och söndag f.m., samt middag lördag kväll. Kurskostnaden faktureras efter kursen av förbundskansliet.

Logikostnad/-bokning ingår inte i kursavgiften, den betalas/bokas av deltagarna eller föreningen.

Anmälan görs via e-post till Viktoria Jonasson på .

Ange om du haft någon släktforskarkurs tidigare och om det är någon/något släktforskar- eller hembygdsförening eller studieförbund som står bakom din anmälan.

Kursinnehåll: Chris Bingefors, telefon 0707-358835,

Anmäl dig senast 13 januari 2020!

 

Anmälan är bindande. Avbokning kan göras upp till 14 dagar före kursstart utan kostnad. Återbud därefter, fram till 7 dagar före kursstart, debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare.

Deltagarantalet är begränsat. Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in aktuell kurs, vilket i sådana fall meddelas senast dagen efter sista anmälningsdag.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button