Kursledarkurs i Östersund 14-15 september

Utbildningen avser huvudsakligen att ge kunskaper och färdigheter i didaktik, det vill säga pedagogiska metoder för släktforskarkurser. Vana kursledare delar med sig av sina erfarenheter av praktiska problem. Fördjupningsmoment med didaktik ingår när det gäller källkritik och kyrkoarkivalier. En orientering i förbundets handböcker och i förbundets verksamhet ingår.

 

Mål

Kursledarkursens mål är att göra dig som funderat på att starta en släktforskningskurs tryggare som kursledare och skapa en god grund för att dina blivande kursdeltagare lär sig att släktforska med god kvalitet på sina resultat. Du ska kunna planera och genomföra en kurs i släktforskning för nybörjare. Dessutom får du lära känna andra kursledare och vi får tillfälle att utbyta erfarenheter.

 

Målgrupp

Målgruppen är de som funderat på att börja som kursledare inom släktforskning och de som redan håller kurser, men som vill få lite inspiration och dokumenterade kunskaper. För tillträde till utbildningen krävs tidigare erfarenhet av och kunskaper i släktforskning. Huvuddelen av deltagarna rekryteras via föreningarna som ansvarar då för att deltagaren har tillräckliga förkunskaper. Datorkunskap på god nivå krävs för alla deltagare. Vana att använda SVAR och Arkiv Digital förutsätts.

 

Examination

Deltagarna examineras genom skriftliga uppgifter att lösa hemma. Strukturerade gruppövningar där man löser bestämda uppgifter ingår i kursen som en del av examinationen.

 

Allmän information

När och var: Östersund den 14-15 september 2019, Hotell Emma, www.hotelemma.com

Kursavgift: 1 875 kronor (inkl moms). Priset inkluderar fika lördag e.m. och söndag f.m., samt middag lördag kväll.

Det finns möjlighet att äta lunch lördag från kl. 11 på hotellet. Ange i samband med anmälan om du vill delta i gemensam lunch.

Logikostnad/-bokning ingår inte i kursavgiften, den betalas/bokas av deltagarna eller föreningen. Den som önskar bo på hotellet där kursen hålls, kan boka rum på tel 063-51 78 40. Uppge ”Släktforskare” för att få ett förbokat rum. Logikostnad på hotellet betalas av kursdeltagarna direkt till hotellet. Kurskostnaden faktureras efter kursen av förbundskansliet.

 

Anmälan

Anmälan görs via e-post till Viktoria Jonasson på . Ange om du gått någon släktforskarkurs tidigare och om det är någon/något släktforskar- eller hembygdsförening eller studieförbund som står bakom din anmälan. Anmälan senast 13/8! Anmälan är bindande.

 

Avbokning

Avbokning kan göras upp till 14 dagar före kursstart utan kostnad. Återbud därefter, fram till sju dagar före kursstart, debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare. Deltagarantalet är begränsat. Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in aktuellt arrangemang, vilket i sådana fall meddelas senast dagen efter sista anmälningsdag.

 

Frågor om kursinnehållet besvaras av Viktoria Jonasson, telefon 0725-56 56 39, .

Utbildningen avser huvudsakligen att ge kunskaper
och färdigheter i didaktik, det vill säga pedagogiska
metoder för släktforskarkurser. Vana kursledare
delar med sig av sina erfarenheter av praktiska
problem. Fördjupningsmoment med didaktik ingår
när det gäller källkritik och kyrkoarkivalier. En
orientering i förbundets handböcker och i förbundets
verksamhet ingår.
Mål
Kursledarkursens mål är att göra dig som funderat
på att starta en släktforskningskurs tryggare som
kursledare och skapa en god grund för att dina blivande
kursdeltagare lär sig att släktforska med god
kvalitet på sina resultat. Du ska kunna planera och
genomföra en kurs i släktforskning för nybörjare.
Dessutom får du lära känna andra kursledare och vi
får tillfälle att utbyta erfarenheter.
Målgrupp
Målgruppen är de som funderat på att börja som
kursledare inom släktforskning och de som redan
håller kurser, men som vill få lite inspiration och dokumenterade
kunskaper.
För tillträde till utbildningen krävs tidigare erfarenhet
av och kunskaper i släktforskning. Huvuddelen av
deltagarna rekryteras via föreningarna som ansvarar
då för att deltagaren har tillräckliga förkunskaper.
Datorkunskap på god nivå krävs för alla deltagare.
Vana att använda SVAR och Arkiv Digital förutsätts.
Examination
Deltagarna examineras genom skriftliga uppgifter
att lösa hemma. Strukturerade gruppövningar där
man löser bestämda uppgifter ingår i kursen som en
del av examinationen.
Allmän information
När och var: Östersund den 14-15 september 2019,
Hotell Emma, www.hotelemma.com.
Kursavgift: 1 875 kronor (inkl moms). Priset inkluderar
fi ka lördag e.m. och söndag f.m., samt middag
lördag kväll.
Det fi nns möjlighet att äta lunch lördag från kl. 11
på hotellet. Ange i samband med anmälan om du vill
delta i gemensam lunch.
Logikostnad/-bokning ingår inte i kursavgiften, den
betalas/bokas av deltagarna eller föreningen. Den
som önskar bo på hotellet där kursen hålls, kan boka
rum på tel 063-51 78 40. Uppge ”Släktforskare” för
att få ett förbokat rum. Logikostnad på hotellet betalas
av kursdeltagarna direkt till hotellet. Kurskostnaden
faktureras efter kursen av förbundskansliet.
Anmälan
Anmälan görs via e-post till Viktoria Jonasson på
. Ange om du gått någon släktforskarkurs
tidigare och om det är någon/något släktforskar-
eller hembygdsförening eller studieförbund som
står bakom din anmälan. Anmälan senast 13/8!
Anmälan är bindande.
Avbokning
kan göras upp till 14 dagar före kursstart utan
kostnad. Återbud därefter, fram till sju dagar före
kursstart, debiteras med halva avgiften. Vid senare
återbud debiteras hela avgiften. Om du får förhinder
får du gärna skicka en ersättare. Deltagarantalet är
begränsat. Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi
oss rätten att ställa in aktuellt arrangemang, vilket
i sådana fall meddelas senast dagen efter sista anmälningsdag.
Frågor om kursinnehållet besvaras av Viktoria
Jonasson, telefon 0725-56 56 39 .
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button